OUKITEL FAQ_V1.0

目录

Inhoudsopgave

第一部分:常见设置类问题处理办法

Deel 1: Veelvoorkomende problemen met instellingen en probleemoplossing

1.手机基本构造(示例:WP26,C33)

 1. Basisstructuur van mobiele telefoon (bijvoorbeeld: WP26, C33)

2.

 1. Kies uw taal in de initiële instellingen van uw mobiele telefoon

3.如何找到手机的IMEI号

 1. IMEI-nummer van mobiele telefoon zoeken

4.新手机是否需要刷新系统版本

 1. Of een nieuwe mobiele telefoon een upgrade van de systeemversie vereist

5.

 1. Gegevens kopiëren van oude mobiel naar nieuwe mobiel

6.

 1. Gegevens kopiëren naar een extern opslagapparaat

7.如何拓展内存

 1. Interne opslag uitbreiden 

8.如何切换手机主题

 1. Het thema van de mobiele telefoon wijzigen

9.手机上找不到待办事项通知

 1. Geen to-do-lijstmelding gevonden op mobiele telefoon

10.如何进入水下相机

 1. De onderwatercamera openen

11.应用程序无法卸载

 1. Fout bij het verwijderen van de APP

12.如何恢复出厂设置

 1. Gegevens terugzetten naar fabrieksinstellingen

13.相机有时聚焦快、有时聚焦慢

 1. Onstabiele scherpstelsnelheid van camera

14.

 1. Oortelefoon moet aangesloten zijn om radio in te schakelen

第二部分:常见故障处理办法

Deel 2: Problemen oplossen

1.手机无法正常开机

 1. Mobiel kan niet normaal upgraden

2.

 1. Langzaam opladen of oplaadfout

3.如果手机自动关机

 1. Automatische uitschakeling van mobiele telefoon

4.如果系统无法升级

 1. Systeemupgrade mislukt

5.如果蓝牙配件无法连接手机设备

 1. Kan Bluetooth-accessoire niet verbinden met mobiele telefoon

6.如果移动数据不工作

 1. Geen toegang tot mobiele data

7.

 1. Regelmatige flashbacks van APP's

8.如果不能识别SD卡

 1. Identificatiefout SD-kaart

9.如果忘记了屏幕解锁密码

 1. Wachtwoord voor schermontgrendeling vergeten

10.如果指纹传感器不灵敏

 1. Ongevoelige vingerafdruksensor

11.如果电话里有回音

 1. Echo treedt op tijdens gesprekken

12.

 1. Geen stem, of lage, onderbroken en luidruchtige stem gehoord aan de andere kant van het gesprek

13.

 1. Geen stem van de andere kant tijdens het gesprek

14.如果相机打不开

 1. Camerafout

15.如果相机拍照模糊

 1. Cameraonscherpte

16.

 1. Op het scherm wordt plotseling 'standaardlader vereist voor snel opladen' weergegeven wanneer u oplaadt met de originele oplader

17.如果手机充电慢

 1. Langzame oplaadsnelheid

18.如果手机显示在充电,但没有充电

 1. Op het telefoonscherm wordt weergegeven dat het opladen bezig is, maar niet actief wordt opgeladen

19.

 1. Trage oplaadsnelheid wanneer de telefoon bijna volledig is opgeladen

20.

 1. Instabiel, zwak of geen signaal

21.如果通过OTG线连接手机失败

 1. Telefoonverbinding via OTG mislukt

22.

 1. Uw telefoon ondersteunt het zoeken naar voertuigen, maar het koppelen mislukt

23.如果您的蓝牙设备不能听音乐

 1. Mobiele telefoon kan geen muziek afspelen

24.如果手机显示屏上有划痕

 1. Kras op je telefoonscherm

25.如果手机出现屏幕模糊、反应迟钝

 1. Telefoon vertoont wazige of trage reacties

26.如果触摸屏没有反应

 1. Het aanraakpaneel geeft geen reactie

27.如果手机过热

 1. Telefoon oververhit

28.如果APP运行中被清理

 1. Een actieve APP wordt gewist

 

第一部分:常见设置类问题处理办法

Deel 1: Algemene instellingsproblemen en probleemoplossing

1.手机基本构造(示例:WP26,C33)

1. Basisstructuur van mobiele telefoon (bijvoorbeeld: WP26, C33)

WP26:

 

C33:

 

2.设置手机时如何找到自己国家的语言

2. Kies uw taal tijdens de initiële instellingen van uw mobiele telefoon

2.1在开机向导(设置手机系统的第一步)点击“Engels”,在“Kies uw

taal”中找到自己国家的语言。

2.1 Open de opstartwizard (de eerste stap bij het instellen van het mobiele telefoonsysteem), klik op “Engels” om uw taal te vinden in “Kies uw taal”.

2.2选择“设置”-“系统”-“语言和输入法”-“语言”,选择您需要的语言,

系统将自动跳转回语言界面,选择语言栏后的图标并将其拖动到第一个图标

上即可完成切换。

2.2 Selecteer “Instellingen” – “Systeem” – “Taal en invoermethode” – “Taal”, kies uw taal en het systeem springt naar de taalinterface, selecteer het pictogram in de taalkolom, sleep het naar het eerste pictogram om de taal te voltooien schakelaar.

2.3在开机向导界面插入SIM 卡,系统会根据 SIM卡切换成对应语言。

2.3 Plaats de SIM-kaart in de opstartwizard en het systeem schakelt over naar de overeenkomstige taal op basis van de SIM-kaart.

3.如何找到手机的IMEI-号

3. IMEI-nummer

vinden

3.1手机外包装盒的标贴上标注了手机的IMEI号。

3.1 Op het etiket op de buitenverpakking staat het IMEI-nummer van de mobiele telefoon vermeld.

3.2手机后壳贴的标签上标注了手机的IMEI号。

3.2 Het label dat op de achterkant van de mobiele telefoon is geplakt, vermeldt het IMEI-nummer.

3.3选择“设置”-“关于手机”,下拉找到手机的IMEI号。

3.3 Selecteer “Instellingen” – “Over mobiele telefoon”, trek omlaag om het IMEI-nummer te vinden.

3.4拨号APP界面,输入*#06#,弹出的界面显示IMEI号。

3.4 Ga naar de dial-APP-interface, voer *#06# in en de pop-upinterface toont het IMEI-nummer.

4.新手机是否需要刷新系统版本

4. Systeemversie-upgrade van nieuwe mobiele telefoon

4.1如果有版本更新,建议您及时将手机升级到最新版本。收到升级提示后,您可以在“设置”-“系统”-“系统更新”中查看更新的内容,并选择是否升级。建议在WLAN-netwerken, draadloze netwerken, draadloze netwerken, draadloze netwerken, draadloze netwerken, draadloze netwerken, draadloze netwerken并为您提供更多新鲜的功能,所以建议您及时升级。如果不升级,当前系统也可以

4.1 U wordt aangeraden de mobiele telefoon te upgraden naar de nieuwste versie. Wanneer u de upgrade-prompt ontvangt, voert u “Instellingen” – “Systeem” – “Systeemupgrade” in om de inhoud van de update te controleren en selecteert u of u wilt upgraden. Er wordt voorgesteld om te upgraden onder WLAN-status; en onmiddellijk upgraden, aangezien de algemene systeemupgrade de prestaties van mobiele telefoons kan verbeteren, de individuele privacy en gegevens beter kan beschermen en nieuwe functies kan bieden; de normale functies van het systeem worden echter niet beïnvloed als de upgrade wordt geannuleerd. Er wordt aanbevolen om vóór de upgrade een back-up van gebruikersgegevens te maken om gegevens te beschermen, zelfs als de gegevens van de gebruiker niet worden gewist door de online upgrade.

备注:具体型号的菜单可能略有不同。

Opmerking: het menu kan variëren afhankelijk van het model mobiele telefoon.

5.如何将旧手机的数据备份到新手机上

5. Hoe gegevens van oude mobiele telefoon naar nieuwe te kopiëren

5.1选择“设置”-“系统”-“备份”,把重要数据备份到Google One中。当

您更换新手机并登录Google账号后,即可同步。

5.1 Selecteer “Instellingen” – “Systeem” – “Back-up”, kopieer de belangrijke gegevens naar Google One. De gegevens worden gesynchroniseerd na gebruik van de nieuwe mobiele telefoon en inloggen op een Google-account.

6.如何将数据备份到外部存储设备

6. Kopieer gegevens naar extern opslagapparaat

6.1 USB-aansluiting, USB-aansluiting, PC, USB-aansluiting, USB-aansluiting, USB-aansluiting

“Bestandsoverdracht”,您的手机现在可以在PC上看到了。通过PC打开您的手机

来浏览文件,将任何想要备份的文件复制到PC上。

6.1 Verbind uw mobiele telefoon via USB met de pc, open de meldingsinterface, klik op USB-melding, selecteer “Bestandsoverdracht” en u kunt de mobiele telefoon op de pc zien. Open uw mobiele telefoon via pc, blader door de bestanden en kopieer ze naar pc.

7.如何拓展内存

7. Interne opslag uitbreiden

首先您的手机要支持内存拓展,这类信息可以在商品的详情页中查询或

询问平台客服获得。

Controleer eerst of uw mobiele telefoon geheugenuitbreiding ondersteunt door de detailpagina van het artikel te raadplegen of navraag te doen bij de klantenservicespecialist van het platform.

如果您的手机支持内存拓展,那么开始下一步:

Als geheugenuitbreiding wordt ondersteund, start u de volgende stap:

7.1选择“设置”-“内存拓展”-“扩展内存选择”,选择您需要拓展的内存

容量-打开“启用内存拓展”,内存拓展将在手机重启后生效(示例:WP28)。.

7.1 Selecteer “Instellingen” – “Geheugenuitbreiding” – “Selecteer geheugenuitbreiding”, kies het geheugen waarvoor extensie nodig is, open “Geheugenuitbreiding inschakelen” en de geheugenuitbreiding wordt ingeschakeld na het opnieuw opstarten (bijvoorbeeld: WP28).

7.2选择“设置-“内存扩展”-选择需要拓展的内存,手机重启后生效(示例:

C33)。

7.2 Selecteer “Instellingen” – “Geheugenextensie” – selecteer het geheugen waarvoor uitbreiding nodig is en het zal worden ingeschakeld na het opnieuw opstarten (bijvoorbeeld: C33).

 

8.如何切换手机主题

8. Het thema van de mobiele telefoon wijzigen

8.1长按主屏幕上的空白位置-选择“主题”中的一个进行切换,部分机型有

(示例:WP26);

8.1 Houd de lege positie op het scherm ingedrukt en druk erop – selecteer een “Thema” om te schakelen dat beschikbaar is voor uw model (bijvoorbeeld: WP26);

8.2长按主屏幕上的空白位置-选择“壁纸和样式”-打开“深色主题”按钮即

可切换(示例:WP27)。

8.2 Houd de lege positie op het scherm ingedrukt en druk erop – selecteer “Behang en stijl” – open de knop “Deep Color Theme” om te schakelen (bijvoorbeeld: WP27).

9.手机上找不到待办事项通知

9. Geen takenlijstmelding gevonden op mobiele telefoon

9.1进入“谷歌日历”(手机自带的应用)-点击“+”号编写任务和活动,编

写完成后打开闹钟提醒即可。

9.1 Ga naar “Google Agenda” (standaard APP op mobiele telefoon) – klik op “+” om een ​​nieuwe taak en activiteit in te stellen en open vervolgens de wekkerherinnering.

10.如何进入水下相机

10. Hoe de onderwatercamera te openen

   10.1开机进入主界面,下拉手机顶部的状态栏找到“水下相机”菜单,点击

水下相机进入水下拍摄模式。

10.1 Ga naar de startpagina na het opnieuw opstarten, trek de bovenste statusbalk naar beneden, zoek het menu "Onderwatercamera", klik op "Onderwatercamera" om de onderwateropnamemodus te openen.

10.2水下模式禁用触摸屏和屏幕底部的三个按钮,本界面所有菜单均为摄像

头模式默认菜单:

10.2 Het is verboden om in de onderwatermodus het aanraakscherm en de drie knoppen aan de onderkant van het scherm aan te raken. Alle menu's in deze interface zijn standaardmenu's in cameramodus:

使用音量增大键拍照或开始/停止视频;

Druk op de volumetoets + om een ​​foto te maken of een video te starten/stoppen;

使用音量降低键在foto's和视频之间切换;

Druk op de Volumetoets om te schakelen tussen foto's en video's;

长按音量增大键1-3秒,松开音量增大键,前后摄像头切换;

Houd de Volume + toets 1-3 seconden ingedrukt, laat de Volume + toets los om te schakelen tussen de camera aan de voor- en achterzijde;

按下侧面电源键退出水下相机。

Druk op de “Power”-toets aan de zijkant om de onderwatercamera te verlaten.

11.应用程序无法卸载

11. Fout bij het verwijderen van de APP

   11.1系统预置的默认应用不能卸载,其他通用应用或第三方应用可以卸载。

11.1 Standaard-APP's kunnen niet worden verwijderd, terwijl andere algemene APP's of APP's van derden wel kunnen worden verwijderd.

   11.2长按应用下拉,上方会出现卸载框,将应用放入卸载框中即可卸载。

11.2 Houd APP ingedrukt, druk op APP en trek het naar beneden. Het verwijderingsframe verschijnt bovenaan, klik op de APP erin om de installatie ongedaan te maken.

   11.3选择“设置”-“应用”,点击您需要卸载的应用,在弹出的应用信息中点

击“卸载”即可。

11.3 Selecteer “Instellingen” – “Toepassing”, klik op de APP waarvoor verwijdering vereist is, klik op “Verwijderen” in de pop-up APP-informatie.

12.如何恢复出厂设置

12. Gegevens terugzetten naar de fabrieksinstellingen 

12.1选择“设置”-“系统”-“重置选项”-选择“清除所有数据(恢复出厂

设置)”。

12.1 Selecteer “Instellingen” – “Systeem” – “Reset” – selecteer “Alles wissen (fabrieksinstellingen herstellen)”.

13.相机有时聚焦快、有时聚焦慢

13. Onstabiele scherpstelsnelheid van camera

13.1当手机处于不同的环境亮度,对焦对象处于不同的距离时,对焦算法会

根据这些因素调整操作过程,因此在不同的环境亮度下对焦时间会有所不同。

13.1 Wanneer de telefoon zich in een andere omgevingshelderheid bevindt en het focusobject zich op verschillende afstanden bevindt, zal het focusalgoritme

Pas het werkingsproces aan op basis van deze factoren, zodat de scherpsteltijden variëren onder verschillende omgevingshelderheid.

14.为什么收音机要连接耳机才能使用

14. Er moet een oortelefoon zijn aangesloten om radio

in te schakelen

14.1手机的耳机就像天线,连接耳机后,手机的调频收音机可以收听调频广

播。

14.1 Net als de antenne moeten oortelefoons worden aangesloten om naar FM-radio te kunnen luisteren vanaf de FM-radio

第二部分:常见故障处理办法

Deel 2: Problemen oplossen

1.手机无法正常开机

1. Mobiel kan niet normaal upgraden

新手机第一次开机时,需要初始化很多系统资源,这比正常开机的时间要长,

请耐心等待。

Wacht geduldig wanneer u de nieuwe mobiele telefoon voor de allereerste keer opstart, want hierdoor worden veel systeembronnen geïnitialiseerd en duurt het langer dan normaal opstarten.

11如果等了很长时间,比如10分钟后仍然没有开机,有可能是您在取出样

机或安装手机壳时不小心挤压了电源键和音量键的组合,误进入了出厂模式

或恢复模式。请长按电源键约10秒,强制重启,使其正常进入系统。

1.1 Wanneer het opstarten na een lange periode, bijvoorbeeld 10 minuten, mislukt, bent u mogelijk in de fabrieksmodus of herstelmodus terechtgekomen door per ongeluk de aan/uit-toets en de volumetoets tegelijk aan te raken bij het verwijderen van het prototype of het installeren van de shell. Houd de “Power”-toets ongeveer 10 seconden ingedrukt om geforceerd opnieuw op te starten en het systeem normaal te openen.

1Meer informatie源键约10秒,重启手机。

1.2 De mobiele telefoon is mogelijk leeg als het opstarten opnieuw mislukt. Sluit de adaptieve oplader aan om hem gedurende meer dan 20 minuten op te laden, houd vervolgens de knop "Aan/uit" ongeveer 10 seconden ingedrukt om de mobiele telefoon opnieuw op te starten.

1

进行换机。

1.3 Als de opstartfout na de bovenstaande pogingen blijft bestaan, neem dan contact op met de klantenservicespecialist van het platform voor vervanging.

2.如果刚收到手机充电缓慢或无法充电

2. Langzaam opladen of oplaadfout

2.1 USB-poorten voor USB-poorten损坏迹象,如破损或弯曲的插脚。请

勿使用损坏的配件。

2.1 Controleer of de USB-datakabel en oplader beschadigd zijn, zoals een beschadigde of verbogen pin. Gebruik geen beschadigde accessoires.

2.2 USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-aansluitingen,

或交流电源线之间的连接是不是牢固。或尝试其他插座。

2.2 Als u een wandcontactdoos gebruikt, controleer dan of de USB-datakabel, de oplader en de wandcontactdoos of de wisselstroomkabels stevig zijn aangesloten, of probeer andere stopcontacten te gebruiken.

2.

2.3 Verwijder de chips (indien aanwezig) uit de oplaadpoort aan de onderkant van de mobiele telefoon en steek de oplaadkabel vervolgens stevig in uw apparaat.

2.4执行上述操作后,如没有问题,则:

2.4 Als bovenstaande pogingen succesvol zijn, dan:

让设备充电半小时。

Laad het apparaat een half uur op.

如果设备仍然没有响应,请强制重新启动设备后再充电半小时。

Als het apparaat geen reactie heeft, start u het apparaat met kracht opnieuw op en laadt u het vervolgens een half uur op.

如果设备仍然无法充电,建议您联系购买平台的客服进行换机。

Als het apparaat niet kan worden opgeladen, neem dan contact op met de klantenservicespecialist van het platform voor vervanging.

3.如果手机自动关机

3. Automatische uitschakeling van mobiele telefoon

3.1可能手机上安装了有兼容性问题的应用程序:

3.1 De mobiele telefoon beschikt mogelijk over incompatibele APP's:

请检查安装并打开新应用程序后是否经常会出现此类问题。建议您尝试卸载

并重新启动以验证。同时,请将所有应用程序和手机系统升级到最新版本,

最新版本将进一步优化兼容性。

Controleer of dit probleem vaak voorkomt na het installeren en openen van nieuwe APP's. U wordt aangeraden de APP te verwijderen en opnieuw op te starten ter verificatie. Upgrade ondertussen alle APP's en systemen naar de nieuwste versie om de compatibiliteit verder te optimaliseren.

3.2电池电量不足时,手机会自动关机:

3.2 De mobiele telefoon wordt mogelijk automatisch uitgeschakeld als de batterij bijna leeg is:

请确认手机电池电量是否过低,或者关机充电一段时间后再尝试开机,长按

电源键10秒以上,手机将自动关机重启。如果您的手机使用时间较长,电

池寿命较刚购买的新手机要短,并且在频繁通话、玩游戏等高功耗场景会

出现自动关机,您的电池可能受到严重损坏。建议您和购买平台客服沟通换

机。

Controleer of het batterijniveau van de mobiele telefoon laag is, of probeer opnieuw op te starten na het opladen gedurende een bepaalde periode. Houd de knop "Aan/uit" langer dan 10 seconden ingedrukt om opnieuw op te starten. Wanneer uw mobiele telefoon gedurende langere tijd wordt gebruikt en een kortere levensduur heeft dan een nieuwe mobiele telefoon, kan automatische uitschakeling optreden als gevolg van een hoog stroomverbruik, zoals veelvuldig bellen of het spelen van games, waardoor de batterij ernstig kan worden beschadigd. Neem voor vervanging contact op met de klantenservicespecialist van het platform.

3.

的情况下,将电池完全放空后再充电3-5次,确认是否存在类似问题。如果

仍然存在类似问题,建议您联系购买平台的客服进行换机。

3.3 Als uw mobiele telefoon automatisch wordt uitgeschakeld bij een laag stroomverbruik, wordt aangeraden om de batterij 3-5 keer volledig te ontladen wanneer de batterijstatus correct is, om te zien of het soortgelijke probleem zich voordoet; Neem in dat geval contact op met de klantenservicespecialist van het platform voor vervanging.

4.如果系统无法升级

4. Systeemupgrade mislukt

4.1系统升级时要保证足够大的内存空间,内置SD卡的空间也需要足够大。

4.1 Zorg ervoor dat het geheugen en de ingebouwde SD-kaart groot genoeg zijn tijdens de upgrade.

4.2升级过程中网络不能中断,电池必须保证电量充足。

4.2 Zorg voor een ononderbroken netwerk en voldoende elektriciteitsvoorziening tijdens de upgrade.

4.3升级失败后,您可以重启手机重新升级。

4.3 Wanneer de upgrade mislukt, kunt u het systeem opnieuw opstarten om opnieuw te upgraden.

如果上述操作后,手机还是无法升级,建议您和购买平台客服沟通换机。

Als de upgrade na de bovenstaande pogingen mislukt, neem dan contact op met de klantenservicespecialist van het platform voor vervanging.

5.如果蓝牙配件无法连接手机设备

5. Kan Bluetooth-accessoire niet verbinden met mobiele telefoon

先尝试完成以下步骤

Probeer de volgende stappen

5.1确保蓝牙配件和手机设备彼此靠近;

5.1 Zorg ervoor dat Bluetooth-accessoires zich dicht bij de mobiele telefoon bevinden;

关闭蓝牙配件,然后再次开启;

Schakel het Bluetooth-accessoire uit en schakel het vervolgens weer in;

确保蓝牙配件已开启,并且已充满电或已接入电源。如果配件使用电池,请

检查是不是需要更换电池;

Zorg ervoor dat het Bluetooth-accessoire is ingeschakeld, volledig is opgeladen en is aangesloten op de voeding. Controleer of de batterij van het accessoire moet worden vervangen;

如果有一个 App 与蓝牙配件一起使用,请在设备上前往“已连接的设备”

-“连接偏好设置”-“蓝牙”,确保已为这个App打开蓝牙;

Als een APP samen met een Bluetooth-accessoire wordt gebruikt, voer dan “Verbonden apparaten” – “Verbindingsvoorkeursinstelling” – “Bluetooth” in en zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld voor deze APP.

5.2 如果仍无法配对或连接蓝牙配件

5.2 Kan Bluetooth-accessoire

niet koppelen of verbinden

5.21尝试将蓝牙配件与除你的手机设备以外的其他一些设备配对,请从其他设备取消配对这个配件。然后再尝试与你的手机设备配对;

5.21 Probeer het Bluetooth-accessoire te koppelen met andere apparaten dan uw mobiele telefoon, annuleer vervolgens het koppelen vanaf een ander apparaat en probeer opnieuw te koppelen met uw mobiele telefoon;

5.22 beoordelingen其他蓝牙配件,如果可以连接其他的蓝牙配件则可能是蓝牙设备不兼容,如果不可以连接

5.22 Als u wilt weten of het accessoire compatibel is met uw mobiele telefoon, neemt u contact op met de fabrikant van het accessoire of probeert u uw mobiele telefoon te verbinden met een ander Bluetooth-accessoire. Als dit wel mogelijk is, is het huidige Bluetooth-accessoire mogelijk niet compatibel met uw mobiele telefoon; anders is uw apparaat mogelijk defect. Neem voor vervanging contact op met de klantenservicespecialist van het platform.

6.如果移动数据不工作

6. Mislukte toegang tot mobiele data

6.1请检查您的手机是否可以拨打电话,如果可以拨打电话,但只是所有应用

程序无法访问数据网络。

6.1 Controleer of u via uw mobiele telefoon kunt bellen en zo ja, alleen de APP's hebben geen toegang tot het datanetwerk.

6.2请确认数据开关是否打开,进入设置查看SIM卡的数据开关是否打开;

或者下拉通知栏查看数据连接开关是否打开。

6.2 Ga naar “Instellingen” om te zien of de gegevenswisseling van de SIM-kaart is ingeschakeld, of open de meldingsbalk om te zien of de gegevenswisseling is ingeschakeld.

6.3您可以通过电脑或其他手机登录运营商网上营业厅或电话热线查询手机

卡是否开通了移动上网功能,是否因欠费而被暂停。

6.3 U kunt via de computer of mobiele telefoon online inloggen in de bedrijfshal van de exploitant, of de hotline bellen, om te zien of de mobiele internetfunctie is geactiveerd, of dat de service is onderbroken vanwege een betalingsachterstand.

6.4请进入“设置”-“移动网络”,查看流量是否超出您设置的套餐,或者您

的上网权限(数据网络)是否开启,确认后请开启上网权限或校准您的套餐

设置购买流量继续上网。

6.4 Ga naar “Instellingen” – “Mobiel netwerk”, controleer of het dataverkeer uw pakket overschrijdt, of uw netwerkautoriteit (datanetwerk) is ingeschakeld; Schakel vervolgens de netwerkautoriteit in of kalibreer uw pakketinstelling, koop het dataverkeer af om verder te surfen op het internet.

6.5检查数据网络接入点配置是否正确,并重置接入点默认设置。选择“设置”

-“移动网络”-“接入点名称”,检查是否正常,或者直接恢复默认设置。如

果还是有问题,建议备份手机数据,重置网络设置(部分机型支持)或者备

份手机数据,直接恢复出厂设置检查是否恢复正常。

6.5 Controleer of het datanetwerktoegangspunt correct is geconfigureerd en reset de standaardinstellingen van het toegangspunt. Voer “Instellingen” – “Mobiel netwerk” – “Naam toegangspunt” in om te zien of dit normaal is, of herstel de standaardinstellingen. Als de fout blijft bestaan, wordt aangeraden een back-up te maken van de gegevens van de mobiele telefoon, de netwerkinstellingen te resetten (ondersteund door sommige modellen) of een back-up te maken van de gegevens van de mobiele telefoon, de standaard fabrieksinstellingen te herstellen en te kijken of het netwerk is hersteld.

如果执行完上述操作后,还是无法恢复正常,则可能是你的设备出现了故障,

建议您和购买平台客服沟通换机。

Als de netwerktoegangsfout na de bovenstaande pogingen blijft bestaan, is uw apparaat mogelijk defect. Neem voor vervanging contact op met de klantenservicespecialist van het platform.

7.如果应用程序总是自动闪回并退出

7. Frequente flashback van APPs

7.

7.1 De mobiele telefoon heeft mogelijk onvoldoende geheugen. Wis de cache en probeer het later opnieuw.

7.

7.2 Mogelijk is de APP defect of past deze niet op het huidige besturingssysteem.

7.3可能是系统固件版本不支持,请通过购买平台客服或者官网邮件反馈问

题,技术人员将对问题进行定位。

7.3 De APP wordt mogelijk niet ondersteund door systeemfirmware. Meld het probleem op het platform waar u de mobiele telefoon heeft gekocht of op de officiële website, zodat technici de problemen kunnen vinden.

8.如果不能识别SD卡

8. Identificatiefout SD-kaart

8.1请尽量在断电状态下插拔SD卡,热插拔可能会导致SD卡无法识别,甚

至损坏。

8.1 Sluit de SD-kaart indien mogelijk aan/ontkoppel deze terwijl de stroom is uitgeschakeld; anders kan hot-pluggable leiden tot identificatiefouten en zelfs schade aan de SD-kaart.

8.2请尽量在黑屏的状态下等待一会,然后再打开屏幕。如果仍然无法读取,

请尝试重新启动手机。

8.2 Houd de mobiele telefoon een tijdje leeg op het scherm voordat u hem inschakelt. Wanneer het lezen van de SD-kaart opnieuw mislukt, probeer dan de mobiele telefoon opnieuw op te starten.

8.3检查SD卡是否损坏,可以尝试在电脑或者其他手机上读取,请检查您

的SD卡格式和容量是否在型号支持的范围内。

8.3 Controleer of de SD-kaart beschadigd is, probeer deze via de computer of een andere mobiele telefoon te lezen en controleer of het formaat en de capaciteit van uw SD-kaart worden ondersteund.

9.如果忘记了屏幕解锁密码

9. Wachtwoord voor schermontgrendeling vergeten

9.1如果手机设置了指纹解锁,可以通过指纹解锁输入和备份数据。

9.1 U kunt het scherm ontgrendelen met een vingerafdruk om gegevens in te voeren en er een back-up van te maken wanneer ontgrendeling met vingerafdruk is geactiveerd.

9.2如果实在忘记了屏幕解锁密码,可以通过恢复出厂设置重新启动手机,

但需要注意的是出厂重置后,手机中的数据将被删除,具体操作方法如下:

9.2 Wanneer u het wachtwoord voor schermontgrendeling bent vergeten, kunt u de mobiele telefoon opnieuw opstarten door de standaardfabrieksinstellingen te herstellen, maar de gegevens op de telefoon worden verwijderd. De stappen zijn als volgt:

手机关机,同时按住电源键和音量上键,进入工程模式。进入后,使用音量

上键选中herstelmodus,再按音量下键,进入Android-herstel。

Zet de mobiele telefoon aan; Houd ondertussen de “Aan/uit”-toets en de Volume +-toets ingedrukt om naar de technische modus te gaan. Selecteer “herstelmodus” via Volume + toets; druk vervolgens op de Volume – toets om het Android-herstel te openen.

使用音量下侧键向下移动,选中 gegevens wissen/fabrieksinstellingen herstellen后,按电源键。

Druk op de Volume – toets om naar beneden te gaan, selecteer “gegevens wissen/fabrieksinstellingen herstellen” en druk op de “Aan/uit”-toets.

使用音量下侧键向下移动,选中fabrieksinstellingen herstellen按电源键。

Druk op de Volume – toets om naar beneden te gaan, selecteer “fabrieksinstellingen herstellen” en druk op de “Aan/uit”-toets.

使用音量下侧键向下移动,选中uitschakelen,按电源键。

Druk op de Volume – toets om naar beneden te gaan, selecteer “uitschakelen” en druk op de “Aan/uit”-toets.

最后长按电源键重新开机。

Houd ten slotte ingedrukt en druk op “Power” en start opnieuw op.

10.如果指纹传感器不灵敏

10. Ongevoelige vingerafdruksensor

手机的指纹传感器设计比较平坦。上下滑动、左右滑动、长时间按压时,

接触面积可能相对较小,导致响应功能不能正常运行。

Als de vingerafdruksensor van de mobiele telefoon plat is, kan het contactoppervlak klein zijn en tot storingen leiden wanneer u omhoog/omlaag, naar links/rechts schuift of langdurig op de sensor drukt.

10.1指纹上下左右滑动时,建议保持匀速滑动,并保持手指滑动距离,最好

完全覆盖指纹传感器区域。

10.1 Er wordt voorgesteld om de vingerafdruk gelijkmatig in alle richtingen te laten glijden, de vingerschuifafstand te behouden en de vinger moet het gebied van de vingerafdruksensor volledig bedekken.

10.

10.2 Wanneer u op de vingerafdruk drukt, moet de vinger verticaal ten opzichte van het vingerafdrukgebied zijn, met een snelle en grote druk.

11.如果电话里有回音

11. Echo treedt op tijdens gesprekken

请注意,通话双方不能在同一个房间或距离太近,建议与设备保持至少10

米距离。当两部手机靠近时,你的手机发出的声音很容易被对方手机的麦克

风接收,然后从你的手机播放,造成回声噪音。

Beide kanten van het gesprek mogen niet in hetzelfde huis blijven of te dichtbij zijn; Er wordt aanbevolen om een ​​afstand van minimaal 10 meter tot het apparaat aan te houden. Wanneer twee mobiele telefoons elkaar naderen, kan de stem van uw mobiele telefoon gemakkelijk worden opgevangen door de microfoon van een andere mobiele telefoon. Vervolgens wordt deze op uw mobiele telefoon afgespeeld en ontstaat er echogeluid.

11.

11.1 Wanneer uw echo hoorbaar is tijdens het gesprek, is de mobiele telefoon van de andere kant mogelijk defect.

11.2如果对方在通话过程中听到你自己的回声,则可能是你的设备出现了故

障,建议您和购买平台客服沟通换机。

11.2 Wanneer uw echo tijdens het gesprek door de andere kant wordt gehoord, is uw apparaat mogelijk defect. Neem voor vervanging contact op met de klantenservicespecialist van het platform.

12.

12. Geen stem, of lage, onderbroken en luidruchtige stem gehoord aan de andere kant van het gesprek

12.1如果是偶尔出现此类问题,可能是您接听电话时,手指放在底部,阻塞

了麦克。建议您在通话过程中注意握持姿势,尽量避免挡住麦克。(手机的

主麦克位于手机底部USB-接口旁边的一个小孔中。如果两边都有洞,您可

以通过播放音乐和用手指堵住一边的孔来判断哪一边是扬声器,另一边则是

麦克风)

12.1 Wanneer dit probleem zich willekeurig voordoet, kan de microfoon worden geblokkeerd als u uw vingers onderaan plaatst terwijl u de oproep beantwoordt. U wordt aangeraden om op de wachtpositie te letten om te voorkomen dat de microfoon tijdens gesprekken wordt geblokkeerd. (De hoofdmicrofoon bevindt zich in een klein gaatje vlakbij de USB-interface aan de onderkant. Als beide kanten gaten hebben, kun je muziek afspelen en het gat aan één kant blokkeren om de luidspreker en microfoon te onderscheiden)

12.2如果您是在固定地点有声音小、断断续续、嘈杂的通话问题,请尝试更

换地点或通过手机的信号状态栏定位。这可能是由于您所在地区网络信号较

弱造成的。

12.2 Als uw stem zacht, onderbroken en luidruchtig is op de vaste plaats, probeer dan te lokaliseren door de locatie of de signaalstatusbalk van de mobiele telefoon te wijzigen. Dit kan worden veroorzaakt door een zwak netwerksignaal in uw regio.

12.

机出现问题。

12.3 De andere APP's hebben normale effecten bij het opnemen en afspelen, de mobiele telefoon aan de andere kant kan worden veroorzaakt door een netwerkprobleem.

12.4如果其他应用的录音效果和播放效果出现同类异常,建议您提前备份好

重要数据,和购买平台客服沟通换机。

12.4 Wanneer andere APP's dezelfde problemen hebben bij het opnemen en afspelen, wordt u aangeraden een back-up te maken van belangrijke gegevens en contact op te nemen met de klantenservicespecialist van het platform voor het vervangen van een andere telefoon.

13.如果在通话过程中,听不到对方的声音

13. Geen stem van de andere kant in het gesprek

13.1请检查信号强度。如果信号比较差,说明网络覆盖有问题。建议将位置

移至信号较好的地方,看是否有明显改善。

13.1 Controleer de signaalsterkte. De netwerkdekking is niet volledig als het signaal slecht is. Er wordt voorgesteld om naar de plaats te gaan met een beter signaal om te zien of de stem duidelijk is.

13.2请尝试在手机上播放音乐,检查声音是否异常。如果出现异常,说明手

机的音频有问题。

13.2 Probeer muziek af te spelen op de mobiele telefoon om te zien of het geluid normaal is. Als dit niet het geval is, is er een probleem met de audio van de mobiele telefoon.

13.

13.3 Als u een oortelefoon draagt ​​en er geen stem van de andere kant is, probeer dan de oortelefoon los te koppelen en kijk of het probleem zich blijft voordoen.

如上述操作后,问题还未解决,建议您和购买平台客服沟通换机。

Als het probleem na de bovenstaande handelingen nog steeds bestaat, neem dan contact op met de klantenservicespecialist van het platform om het te vervangen.

14.如果相机打不开

14. Camerafout

14.1. Android-versie, 同一时间只有一个应用可以打开摄像头,

其他应用必须先关闭摄像头才能打开。

14.1 Vanwege de architectuur van het Android-systeem kan de camera tegelijkertijd door één APP worden geopend en moet deze door andere APP's worden gesloten voordat deze kan worden geopend.

14.2 stuks

理,与相机相关的应用打开后没有关闭,比如手电筒、扫码等程序。您可以

先关闭这些应用程序,然后再返回相机到试一试

14.2 Sommige apps van derden op mobiele telefoons worden mogelijk niet verwerkt volgens de architectuur van het Android-systeem, en camera-gerelateerde APP's worden na gebruik niet gesloten, zoals het scannen van zaklampen en codes. U kunt deze APP's eerst sluiten, vervolgens terugkeren naar de camera en het opnieuw proberen.

14.3Camera设备是一种灵敏的功能设备,请查看您是否禁用了该应用程序

的权限。你可以在“设置”-“应用”中查看应用程序对相机的访问权限是否

被禁用。请根据实际情况选择允许。

14.3 Omdat de camera een apparaat met gevoelige functies is, kunt u controleren of de bevoegdheid ervan is verboden door de toegangsbevoegdheid van de APP tot de camera te bekijken in “Instellingen” – “Toepassing”. Selecteer “Inschakelen” afhankelijk van de werkelijke omstandigheden.

14.4建议您清除相机缓存,进入“设置”-“应用”-“相机”-“存储和缓存”

中,点击“清除缓存”。

14.4 U wordt aangeraden de cameracache te wissen door naar “Instellingen” – “Toepassing” – “Geheugen en cache” te gaan en op “Cache wissen” te klikken.

14.5请尝试重新启动手机试下。

14.5 Probeer de mobiele telefoon opnieuw op te starten.

14.

14.6 Maak een back-up van de belangrijke gegevens, herstel de standaard fabrieksinstellingen of upgrade het systeem en probeer het later opnieuw.

如上述操作均无法恢复正常,建议您和购买平台客服沟通换机。

Als de fout na de bovenstaande pogingen blijft bestaan, neem dan contact op met de klantenservicespecialist van het platform voor vervanging.

15.如果相机拍照模糊

15. Cameraonscherpte

15.1拍照时没有对焦或手机抖动都会导致相机拍照模糊,请确保拍照时相机

对焦、手机不要抖动。

15.1 Er kan cameraonscherpte optreden als de scherpstelling mislukt of als de mobiele telefoon schudt. Zorg voor een normale scherpstelling en voorkom trillingen tijdens het maken van de foto.

15.2请检查相机脏污。

15.2 Controleer of de cameralens stof of vuil bevat.

如上述操作均无法恢复正常,建议您和购买平台客服沟通换机。

Als de fout na de bovenstaande pogingen blijft bestaan, neem dan contact op met de klantenservicespecialist van het platform voor vervanging.

16.

16. Op het scherm wordt plotseling 'standaardlader vereist voor snel opladen' weergegeven wanneer u oplaadt met de originele oplader

16.1充电时,充电器、数据线、手机充电接口接触不良,可能存在无法识别

标准充电器问题。

16.1 De oplader, USB-kabel en oplaadinterface van de mobiele telefoon maken tijdens het laadproces slecht contact, waardoor de standaardoplader niet wordt herkend.

16.2请检查连接器和接口是否干净,如果发现灰尘,建议您用酒精擦拭或用

毛刷清洁(如果是用酒精擦拭,则需要等待酒精晾干),确认端口全部插入

后,再充电确认。

16.2 Controleer of de connector en interface schoon en netjes zijn. Verwijder stof met alcohol of een eventuele borstel (als het product met alcohol is afgeveegd, wacht dan tot de alcohol is verdampt). Bevestig het opladen nadat u alle poorten hebt aangesloten.

如上述操作均无法恢复正常,建议您和购买平台客服沟通换机。

Als het probleem na de bovenstaande stappen nog steeds aanwezig is, neem dan contact op met de klantenservicespecialist van het platform om een ​​ander product te vervangen.

17.如果手机充电慢

17. Trage oplaadsnelheid

17.1请检查移动电源的输出电流是否与充电器一致,如果不一致,可能会导

致充电缓慢或无法充电。

17.1 Controleer of de uitgangsstroom van de mobiele bron consistent is met die van de oplader, want elke inconsistentie daartussen zal leiden tot langzaam opladen of falen van het opladen.

17.

17.2 Laad de mobiele telefoon rechtstreeks op met de originele oplader.

17.3建议您排查下数据线是否插紧。

17.3 Controleer of de USB-kabel stevig is aangesloten.

17.4建议您充电时关闭后台运行的应用程序,避免手机功耗高时温度升高,

这时则需要等待手机温度下降后再充电。

17.4 Sluit de apps af die op de achtergrond actief zijn tijdens het opladen om temperatuurstijging als gevolg van een hoog stroomverbruik te voorkomen. Als dit het geval is, laad de telefoon dan niet op totdat de temperatuur is gedaald.

建议充电时环境温度低于30℃,或在开空调的房间中充电。这是由于环境

温度高、手机散热困难,充电速度会相对较慢,这是正常现象。

Aanbevolen omgevingstemperatuur voor opladen: <30℃; Het wordt aanbevolen om op te laden in een kamer met airconditioning. Het is normaal dat de laadsnelheid laag wordt in een omgeving met hoge temperaturen als gevolg van de lage koelsnelheid.

18.如果手机显示在充电,但没有充电

18. Het telefoonscherm geeft aan dat het opladen bezig is, maar er wordt inderdaad niet opgeladen

18.1如果有充电图标,但是电池电量没有变化,请检查手机是否连接电脑进

USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten

运行高功耗的应用程序,则输入电流较小。手机消耗的电量大于输入的电流,

最终电量不会增加。

18.1 Controleer of de telefoon is aangesloten op de computer om op te laden, als er een oplaadpictogram verschijnt maar het batterijniveau ongewijzigd blijft. De uitgangsstroom van de USB-interface van de computer is laag en onstabiel. De ingangsstroom van de telefoon zal laag zijn als krachtige apps actief zijn. Het nieuwe batterijniveau kan worden gecompenseerd met het verbruik van de mobiele telefoon.

18.2建议您排查充电器问题,不正常的充电器也会出现类似的问题:

18.2 Controleer de oplader, aangezien een defecte oplader ook tot een soortgelijk probleem kan leiden:

18.21不使用时请检查手机是否正常充电。

18.21 Controleer of de telefoon goed oplaadt wanneer deze niet in gebruik is.

18.22请将系统升级到最新版本,清理手机后台应用程序或将手机恢复到出

厂设置。

18.22 Upgrade het systeem naar de nieuwste versie, ruim de achtergrondapps op of herstel de fabrieksinstellingen.

18.23请更换充电器为手机充电,如充电仍不正常,则可能是手机故障,建

议您和购买平台客服沟通换机。

18.23 Gebruik een andere oplader. Als het opladen nog steeds abnormaal verloopt na gebruik van een andere oplader, kan het probleem te wijten zijn aan de mobiele telefoon. Neem voor vervanging contact op met de klantenservicespecialist van het platform.

19.如果手机几乎充满电时充缓慢

19. Lage oplaadsnelheid wanneer de telefoon bijna volledig is opgeladen

通常情况下,手机的电量越低,充电速度越快。当充电达到80%以上时,电

池电量接近满功率。为了保证使用安全,延长电池寿命,当电池快要充满时,

充电器输出的充电电流会逐渐减小,充电速度会减慢,直到完全充满。在整

个充电过程中,充电器的输出电流和电压不是固定的,而是会根据手机的状

态进行动态调整。正因为如此,有时您可能会误以为手机充电慢或充电器有

问题。这是正常现象,请放心使用。

Over het algemeen geldt: hoe lager het batterijniveau, hoe sneller de oplaadsnelheid. Wanneer het batterijniveau meer dan 80% bereikt, bereikt het batterijniveau in principe het volledige vermogen. Om veilig gebruik te garanderen en de levensduur van de batterij te verlengen, zal de laadstroom van de lader geleidelijk afnemen, evenals de laadsnelheid, wanneer de batterij bijna volledig is opgeladen, totdat deze volledig is opgeladen. Tijdens het laadproces veranderen de uitgangsstroom en -spanning van de oplader altijd dynamisch op basis van de telefoonstatus. Dat is waarschijnlijk de reden waarom u per ongeluk een lage laadsnelheid of een laadfout vermoedt. Wees gerust, dit is normaal.

20.如果手机信号不稳定、信号弱、无信号

20. Onstabiel, zwak of geen signaal 

20.1请确认SIM卡已正确插入。

20.1 Controleer of de SIM-kaart correct is geplaatst.

20.2 SIM-kaarten voor simkaart

20.2 Controleer of de SIM-kaart overeenkomt met het frequentiebereik dat door de telefoon wordt ondersteund.

20.3请检查手机状态栏图标是否显示无卡logo。如果显示无卡标识,请确认

SIM卡是否有效,另外您可以将卡插入其他手机查看是否正常。

20.3 Controleer of het no-card-logo op het statusbalkpictogram van de telefoon verschijnt. Zo ja, controleer dan of de simkaart geldig is. U kunt de simkaart ook in een andere telefoon plaatsen om dit te controleren.

20.4SIM卡未激活,对于双卡手机,请选择“设置”-“SIM卡”,确认卡已

启用。

20.4 SIM-kaart is niet geactiveerd. Voor dual-SIM-telefoons selecteert u “Instellingen” - “SIM-kaart” om te bevestigen dat de kaart is ingeschakeld.

20.5可能是你所处位置的网络信号差、没有信号。请稍等片刻或移动到信号

较好的地方使用手机。

20.5 Zwak of geen lokaal netwerksignaal. Wacht dan even of ga naar een andere plaats met een beter signaal.

20.6有些卡与卡槽接触不好,也会造成信号不稳定。如影响正常使用,建议

您和购买平台客沟通换机。

20.6 Het signaal kan ook onstabiel zijn als sommige SIM-kaarten geen goed contact maken met de kaartsleuf. Als u de telefoon niet normaal kunt gebruiken, neem dan contact op met de klantenservicespecialist van het platform om een ​​andere te vervangen.

 

21.如果通过OTG线连接手机失败

21. Telefoonverbinding via OTG mislukt

20.1请确认您的手机是否支持OTG功能。

20.1 Controleer of uw telefoon de OTG-functie ondersteunt.

20.2请确认连接的SD卡格式是否为FAT格式,是否超过手机支持的最大SD

卡容量等。

20.2 Controleer of het formaat van de aangesloten SD-kaart FAT is en of de ondersteunde maximale SD-capaciteit wordt overschreden.

20.3 USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten, USB-poorten,

不过由于手机当前的驱动容量有限,对供电要求高的USB-移动硬盘可能无

法识别

20.3 De telefoon levert stroom aan een USB-opslagapparaat dat is aangesloten via een OTG-lijn, maar herkent mogelijk een mobiele USB-harde schijf die veel stroom vraagt ​​vanwege de huidige beperkte schijfcapaciteit.

20.4 如果无法识别鼠标、键盘、U盘请先确保OTG线是正常的。

20.4 Zorg ervoor dat de OTG-lijn normaal is en dat de muis, het toetsenbord of de U-schijf niet worden herkend.

22.如果手机可以搜索汽车,但是无法配对

22. Je telefoon ondersteunt het zoeken naar voertuigen, maar het koppelen mislukt  

22.1一些汽车存储库中“配对设备”的数量是有限的,当达到上限时,无法

进行配对操作。请先尝试删除汽车配对表中的一台设备,再尝试启动配对连

接。

22.1 Het aantal “gekoppelde apparaten” is in sommige voertuiggeheugenpools beperkt, en het koppelen mislukt wanneer de bovengrens is bereikt. Verwijder één apparaat uit de lijst met gekoppelde apparaten voordat u opnieuw probeert het koppelen in te schakelen.

22.2如果以上操作后仍无法连接,请清除手机和汽车的配对列表,重启蓝牙

后重新开始搜索和配对。

22.2 Als het koppelen nog steeds niet lukt via de bovenstaande handeling, wis dan de lijst met gekoppelde voertuigen en reset Bluetooth voordat u opnieuw gaat zoeken en koppelen.

如上述操作后仍无法连接,可能是车载设备和手机蓝牙不兼容而无法进行连

接。

Als het koppelen nog steeds mislukt via de bovenstaande handeling, kan het probleem zijn dat het ingebouwde apparaat niet compatibel is met de Bluetooth van de telefoon.

23.如果您的蓝牙设备不能听音乐

23. Mobiele telefoon kan geen muziek afspelen

23.1请选择“设置”-“已连接的设备”中查看媒体音频是否已连接,如果未

连接,请确认设备未与其他手机连接,然后重新连接蓝牙设备。

23.1 Selecteer “instellingen” – “aangesloten apparaten” en controleer vervolgens of de media-audio is aangesloten. Als dit niet het geval is, controleer dan of het genoemde apparaat niet met een andere telefoon is verbonden voordat u het Bluetooth-apparaat opnieuw verbindt.

23.2请用除此手机之外的设备连接蓝牙设备,试下能否正常听音乐。

23.2 Verbind het Bluetooth-apparaat met een andere telefoon en controleer of het afspelen van muziek normaal is.

23.3请确认蓝牙设备是否支持听音乐功能。

23.3 Controleer of het Bluetooth-apparaat het afspelen van muziek ondersteunt of niet.

24.如果手机显示屏上有划痕

24. Kras op je telefoonscherm

24.1请确认出厂附带的保护膜是否被撕下,是否有划痕。

24.1 Controleer of de originele beschermfolie nog aanwezig is en geen krassen vertoont.

24.

24.2 Zo ja, scheur dan de originele beschermfolie af en controleer vervolgens of het fenomeen verdwijnt.

25.如果手机出现屏幕模糊,反应迟钝

25. Telefoon vertoont wazige of trage reacties

25.1使用部分第三方应用时,触摸屏不灵敏。这时请确保您的手机软件更新

到了最新版本,并尝试将第三方应用程序也更新到最新版本。一些第三方应

用存在固有的设计问题会给人一种触摸屏不敏感的错觉

25.1 Het aanraakpaneel is niet gevoelig als er toepassingen van derden worden gebruikt. Zorg er in dit geval voor dat de software van uw telefoon is bijgewerkt naar de nieuwste versie en probeer vervolgens die applicaties van derden bij te werken naar de nieuwste versies. Het inherente ontwerpprobleem dat zich in sommige toepassingen van derden voordoet, veroorzaakt een illusie van ongevoeligheid voor het aanraakpaneel.

如果以上操作后问题仍然存在,可能是触摸屏硬件有问题。建议您提前备份

数据,和购买平台客服沟通换机。

Als het probleem na de bovenstaande handeling nog steeds bestaat, is er mogelijk iets mis met de hardware van het aanraakpaneel. U wordt aangeraden vooraf een back-up van de gegevens te maken en contact op te nemen met de klantenservicespecialist van het platform voor het vervangen van een andere telefoon.

26.如果触摸屏没有反应

26. Het aanraakpaneel geeft geen reactie

26.

26.1 Houd uw handen en scherm schoon en droog tijdens het gebruik van het scherm. Anders reageert het aanraakpaneel mogelijk niet.

26.2如果手机正在充电,屏可能会受到电流的影响,无法正常响应。

26.2 Als uw telefoon wordt opgeladen, reageert het scherm mogelijk niet onder invloed van stroom.

26.3如果手机正在充电且使用的不是原装充电器,请先停止充电,然后检查

触摸屏是否有反应。

26.3 Als uw telefoon niet door de originele oplader wordt opgeladen, stop dan met opladen en controleer vervolgens of het aanraakscherm reageert of niet.

26.4如果运行个别第三方应用时触摸屏没有反应,可能是第三方应用和手机

不兼容造成的。请卸载应用程序或备份重要数据恢复出厂设置。

26.4 Als het aanraakscherm geen reactie geeft wanneer afzonderlijke applicaties van derden actief zijn, zijn deze applicaties van derden mogelijk incompatibel met uw telefoon. Verwijder deze applicaties of maak een back-up van belangrijke gegevens voordat u de fabrieksinstellingen herstelt.

26.

26.5 Als het aanraakpaneel zelfs na een fabrieksreset niet meer normaal kan worden, neem dan contact op met de klantenservicespecialist van het platform om een ​​andere telefoon te vervangen.

27.如果手机过热

27. Telefoon oververhit  

27.1手机在运行时,处理器、内存等内部部件处于高速计算状态,会产生热

量并散发出去。此外,手机一般采用金属机身、金属中框导热石墨片等技术,

这样热量可以更快地从机身中扩散出去,保证手机芯片的工作温度合适。手

机在工作时发热是正常的。

27.1 Omdat interne onderdelen zoals de processor en de geheugeneenheid zorgen voor krachtige computerprestaties, produceert de werkende telefoon warmte en voert deze af. Bovendien bestaat een telefoon meestal uit een metalen behuizing, een metalen thermisch grafietplaat in het middenframe, enz. zodat de warmte snel uit de telefoonbehuizing kan worden afgevoerd om de werktemperatuur van de chip op de juiste temperatuur te houden. Het is heel normaal dat uw telefoon tijdens het werken warm wordt.

27.2受机身尺寸的限制,手机不像电脑和其他设备那样通过风扇散热。手机在运

CPU,内存,电池等产生的热量一般是通过手机机身被动向外传导的。

因此,在一些高功耗的场景下,比如玩游戏、播放高清、连续摄像、长时间

使用卫星导航,升级手机系统等,机身发热是正常现象,也是手机散热功能

的正常表现。高功率应用后,手机机身温度可以迅速恢复正常。另外,手机

屏幕长时间亮着或手机充电时,会有一定的发热现象。

27.2 Beperkt door de lichaamsgrootte, verspreidt een telefoon geen warmte via een ventilator, zoals een computer of andere apparaten. In normale gevallen geleidt een werkende telefoon warmte van de CPU, geheugeneenheid, batterij, enz. passief via zijn lichaam naar buiten. Om deze reden is lichaamsverwarming een normaal verschijnsel en vertoont het de normale warmteafvoerfunctie onder sommige scenario's met een hoog stroomverbruik, zoals bij het spelen van games, het ononderbroken afspelen van HD-video, langdurig gebruik van GPS, het upgraden van het telefoonsysteem, enzovoort. De lichaamstemperatuur van de telefoon kan snel terugkeren naar normaal na toepassing van hoog vermogen. Bovendien wordt een telefoon tot op zekere hoogte warm als het scherm lang helder blijft of terwijl hij wordt opgeladen.

27.

27.3 Verwijder toepassingen die afwijkingen kunnen veroorzaken, bijv.G, die zijn geïnstalleerd voordat het probleem zich voordeed.

27.4如果手机长时间没有关机或重启,建议重新启动手机,观察手机是否仍

有异常发热

27.4 Als uw telefoon gedurende een langere periode niet is uitgeschakeld of opnieuw is opgestart, wordt u geadviseerd de telefoon opnieuw op te starten en te kijken of er sprake is van abnormale verwarming.

27.5保证良好的散热:建议在充电时避免使用手机,充电时避免将手机放在其他物体上。

27.5 Garandeer een goede warmteafvoer. Het is raadzaam om tijdens het opladen de telefoon niet te gebruiken of op een ander voorwerp te plaatsen.

27.6定期清理后台:尽量避免多个应用程序同时运行,经常清理后台软件,

CPU-computers,提高手机电池寿命

27.6 Maak de backstage regelmatig leeg. Probeer te voorkomen dat meerdere applicaties parallel draaien. Wis de backstage-software regelmatig om de CPU-belasting te verminderen en de levensduur van de batterij te verlengen.

27.7选择“设置”-“显示”-打开“自适应亮度”

27.7 Selecteer “instellingen” – “display”. Schakel “adaptieve helderheid” in.

27.8 关闭暂时不使用或不常用的功能开关(WIFI,GPS,蓝牙、自动同步等)

27.8 Schakel de functies uit die voorlopig niet worden gebruikt en die niet vaak worden gebruikt (zoals WIFI, GPS, Bluetooth, automatische synchronisatie, enzovoort).

27.9 及时更新系统软件。

27.9 Update de systeemsoftware tijdig.

28.如果APP运行中被清理

28. Een actieve APP wordt gewist

28.1长按应用程序-应用信息-电池-管理电池用量修改成无限制;

28.1 Houd de applicatie ingedrukt en selecteer vervolgens “applicatie-informatie” – “batterij” – “beheer”. Stel “batterijgebruik” in op “geen limiet”.

28.2设置-快霸-列表中打开应用开关。

28.2 Selecteer “instellingen” – “DuraSpeed” – “lijst”. Schakel die applicatie in.